Manualul utilizatorului : Centrală Immergas Instrucțiuni de folosire și întreținere


O centrală termică trebuie întreținută și neaparat trebuie să știm să o utilizăm pentru a facilita durata de viață și confortul oferit.

Centrală Immergas Instrucțiuni de folosire și întreținere :

Curățare și întreținere

Atenție: instalațiile termice trebuie sa fie supuse întreținerii periodice (în acest sens consultați,în acest manual, în secțiunea dedicata tehnicianului, punctul referitor la “control si întreținere
anuala a aparatului”) si verificarii periodice a eficienței energetice cu respectarea dispozițiilor naționale, județene sau locale în vigoare. Acest lucru permite pastrarea în timp neschimbate a caracteristicilor de siguranța, randament si funcționare care caracterizeaza centrala.
Recomandam încheierea de contracte anuale de curațare si întreținere cu tehnicianul dumneavoastra din zona.

AVERTISMENTE GENERALE
Nu expuneți centrala la vapori direcți a suprafețelor de gatit.
Este interzisa utilizarea centralei de catre copii sau persoane nespecializate.
Nu atingeți terminalul de evacuare gaze arse (daca e prezent) datorita temperaturilor foarte înalte atinse;
În scopuri de siguranța verificați ca terminalul concentric de aspirare aer / evacuare gaze arse (daca e prezent), sa nu fie obturat nici macar provizoriu.

Daca se decide dezactivarea temporara a centralei va fi necesar:
a) sa goliți instalația hidrica, daca nu e prevazuta folosirea de antigel;
b) sa interceptați alimentarilor electrice, hidrice si de gaz.

În caz de lucrari sau întrețineri de structuri asezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si accesoriile lor, opriți aparatul iar la terminarea lucrarilor personalul calificat profesional va verifica eficiența conductelor sau a dispozitivelor.
Nu efectuați curațari ale aparatului sau a parților sale cu substanțe usor infamabile.
Nu lasați recipiente sau substanțe infamabile în locul unde este instalat aparatul.
• Atenție: folosirea oricarui component care utilizeaza energie electrica presupunea respectarea unor reguli fundamentale printre care:
– nu atingeți aparatul cu parțile corpului ude sau umede; nu atingeți nici daca sunteți cu picioarele goale;
– nu trageți cablurile electrice, nu lasați expus aparatul agenților atmosferici (ploaie, soare, etc.);
– cablul de alimentare al aparatului nu trebuie sa fie înlocuit de utilizator;
– în caz de distrugere a cablului, opriți aparatul si adresați-va exclusiv personalului calificat profesional pentru înlocuirea acestuia;
– daca se decide nefolosirea aparatului pentru o anumita perioada de timp, este recomandabila dezactivarea întrerupatorului electric de alimentare.
immergas sc1

Acum să punem în funcțiune centrala

Pornirea centralei (Fig. 2-1). Înainte de pornire verificați ca instalația sa fie plina cu apa controlând ca indicatorul manometrului (7) sa arate o valoare cuprinsa între 1 ÷ 1,2 bar.
– Deschideți robinetul de gaz în partea superioara a centralei.
– Apasați butonul (2) si duceți centrala în poziție vara (umbrelă) sau iarna (om de zăpadă).
Dupa selectarea funcționarii în poziție vara (umbrelă) temperatura apei menajere este reglata de butoanele (3-4).
Dupa selectarea funcționarii în poziție iarna (om de zăpadă) temperatura apei în instalație este reglata de butoanele (5-6), în timp ce pentru a regla temperatura apei menajere se folosesc întotdeauna butoanele (3-4), apasând (+) temperatura creste, apasând (-) se diminueaza.
Din acest moment centrala funcționeaza automat. În absența solicitarilor de caldura (încalzire sau producere de apa calda sanitara), centrala este adusa în starea de ”asteptare” echivalenta cu centrala alimentata fara prezența
flăcarii. De fiecare data când arzatorul porneste pe display este vizualizat simbolul respectiv (15) de prezența a flăcarii.

Vezi detalii centrale termice Immergas

 

Coduri de eroare și anomalii

Iluminarea display-ului centralei în caz de anomalie ”pâlpâie” si în plus pe display apar respectivele coduri de eroare prezentate în tabel.
Blocare datorata nepornirii. La fiecare solicitare de încalzire ambient sau producere de apa calda centrala porneste automat. Daca nu se produce în termen de 10 secunde pornirea arzatorului, centrala intra în “blocare pornire” (cod 01). Pentru a elimina “blocarea pornirii” este necesar sa apasați butonul Reset (1). La prima pornire sau
dupa inactivitate prelungita a aparatului poate fi necesara intervenția pentru eliminarea “blocarii
pornire”. Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat.

Blocare termostat supratemperatura. În timpul regimului normal de funcționare dacă printr-o anomalie se produce o supraîncalzire interna, centrala intra în blocare datorita supratemperaturii(cod 02). Dupa o răcire corespunzatoare eliminați “blocarea supratemperatura” apasând butonul Reset (1).
Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).
Contacte electromecanice. Se produce în cazul unei funcționari incorecte a termostatului de siguranța, a presostatului gaze arse sau a presostatului instalație (cod 04) centrala nu porneste; încercați sa resetați centrala, daca anomalia persista e necesar sa chemați un tehnician abilitat.

Anomalie sonda tur. Daca fisa releva o anomalie pe sonda de tur (cod 05) centrala nu porneste; e necesar sa chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).

Anomalie sonda menajer. Daca centrala releva o anomalie pe sonda menajer (cod 06) centrala nu produce apa calda menajera; e necesar sa chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul
Asistența Tehnica Immergas).
Presiune instalație insufcienta. Nu se releva o presiune a apei în interiorul circuitului de încalzire (cod 10) suficienta pentru a garanta funcționarea corecta a centralei. Verificați ca presiunea instalației sa fie cuprinsa între 1÷1,2 bari.

Defecțiune presostat gaze arse. Se produce în cazul în care sunt obturate tuburile de aspirare si evacuare sau în cazul în care este blocat ventilatorul (cod 11). În caz de restabilire a condițiilor normale centrala reporneste fara a fi nevoie de a o reseta. Daca anomalia persista e necesar sa chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).

Flacara parazita. Se produce în caz de dispersiune a circuitului de indicare sau anomalie în controlul flăcarii (cod 20); încercați sa resetați centrala; daca anomalia persista e necesar sa chemați un
tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).

Circulare insuficienta apa. Se produce în cazul în care exista o încalzire a centralei datorita
circulației de apa în circuitul primar (cod 27); cauzele pot fi:
– circulație redusa instalație; verificați sa nu fie vreo interceptare pe circuitul de încalzire închisa si ca instalația sa fie perfect fara aer (aerisita);
– circulator blocat; trebuie deblocat circulatorul.
Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat.

Trefila circuit menajer. Daca în timpul funcționarii în faza de încalzire se produce o crestere a temperaturii apei menajere centrala semnaleaza anomalia (cod 28) si reduce temperatura încalzirii pentru a limita formarea de calcar în schimbator.
Controlați ca toate robinetele instalației menajere sa fie închise sau sa nu trefileze, si oricum verificați sa nu fie pierderi în instalație.

Verifică modele termostat centrală termică

Centrala revine la funcționare normala o data refacute condițiile optime privind instalația sanitara.
Daca anomalia persista e necesar sa chemați un tehnician abilitat.

Pierdere de comunicare cu Comanda de la
Distanță Digitală
. Se produce dupa 1 minut de cadere a comunicarii între centrala si CRD (cod 31). Pentru a reseta codul de eroare, scoateți si redați tensiunea centralei. Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat.

Oprirea centralei. Apasați butonul (2 Fig. 2-1)
(stand-by) pâna când pe display nu apare simbolul ().
N.B.: în aceste condiții centrala trebuie sa se considere înca în tensiune.
Decuplați întrerupatorul omnipolar de la exteriorul centralei si închideți robinetul cu gaz în partea superioara a aparatului. Nu lasați centrala inutil activata când aceasta nu e utilizata
pentru perioade lungi.

Refacere presiune Instalație :

ÎNCALZIRE .
Controlați periodic presiunea apei în instalație.
Indicatorul manometrului centralei trebuie sa indice o valoare cuprinsa între 1 si 1,2 bar. Daca presiunea este sub valoarea de 1 bar (cu instalafiia rece) e necesar sa restabilifii presiunea prin robinetul de umplere asezat în partea inferioara a centralei (Fig. 2-2).

N.B.: închideți robinetul de alimentare dupa operațiune.
Daca presiunea atinge valori apropiate de 3 bar exista riscul de intervenție a supapei de siguranța.
În acel caz solicitați intervenția personalului calificat profesional..
Daca se produc caderi de presiune frecvente, solicitați intervenția personalului profesional calificat, pentru eliminarea eventualei pierderi din instalație.

Golirea Instalației
Pentru a putea efectua operațiunea de golire a centralei acționați asupra robinetului adecvat de golire (Fig. 1 -33). Înainte de a efectua aceasta oeprațiune asigurațiva ca robinetul de alimentare sa fie închis.

Protecție anti îngheț
Centrala e dotata de serie cu o funcție anti-îngheț care pune în funcțiune pompa si arzatorul când temperatura apei din instalație în interiorul cazanului coboara sub 4°C (protecție de serie pâna la temperatura min. di -5°C) si se opreste dupa depasirea a 42°C. Funcția anti-îngheț este garantata daca aparatul este perfect funcționabil în toate componentele sale, nu e în stare de “blocare”, si e alimentat electric. Pentru a evita menținerea în funcție a instalației, în ipoteza unei absențe îndelungate, instalația trebuie golita total sau trebuie adaugate substanțe anticongelante în apa din instalație. În ambele cazuri circuitul sanitar al centralei trebuie sa fie golit. Într-o
instalație care trebuie golita frecvent este indispensabil ca umplerea sa fie efectuata cu apa tratata corespunzator pentru a elimina duritatea care poate produce incrustații calcaroase.
Toate informațiile privind protecția anti îngheț sunt trecute la parag. 1.4. în scopul garantarii integritații aparatului si a instalației termosanitare în zone unde temperatura coboara sub zero, recomandam protejarea instalației de încalzire cu lichid anti-îngheț si instalarea în centrala a Kitului Anti-Înghefi Immergas (Parag. 1.4).
Însa în caz de inactivitate prelungita (a doua casa), mai recomandam:
– dezactivarea alimentarii electrice;
– golirea circuitului sanitar al centralei prin supapele de evacuare prevazute (Fig. 1-33) si golirea re!elei interne de distribu!ie a apei menajere.

Curățarea Mantalei
Pentru a curața mantaua centralei folosiți cârpe umede si sapun neutru. Nu folosi!i detergen!i
abrazivi sau praf.

DEZACTIVARE DEFINITIVA
În cazul în care se decide dezactivarea de#nitiva a centralei, operațiunile respective trebuie efectuate de personal calificat profesional, asigurându-va ca printre altele sunt dezactivate alimentarile electrice, hidrica si cu combustibil.
immergas vedere de jos

Coduri de eroare A, E si FE ce nu vor fi gasite in cartea tehnica:

Te-ai gandit vreodata sa iti faci casa inteligenta? Vezi aici cele mai noi device-uri pentru centrale termice smart, iluminat, etc.

77 Comments

 • Iulian (#)
  noiembrie 12th, 2018

  Salut,am si eu o intrebare referitor la o centrala immergas,imi apare o eroare nC cand dau drumul la apa calda displaiul se stinge si se aprinde dupa cateva secunde si imi apare eroarea,am chemat pe cineva care se ocupa cu asa ceva si a zis ca este din placa electronica si ca trebui sa o schimb.ms

  • Centrale (#)
   noiembrie 12th, 2018

   Salut, nu ai gasit eroarea in manual sau in articol? Daca nu, după cum se comporta si eu zic la fel. mie imi pare un scurt. ca ii ia puterea la pornire si apoi o închide de tot.

   • Iulian (#)
    noiembrie 12th, 2018

    Salut, am cautat dar nu am gasit nimic,ce nu.mi place mie la acel tehnician care a venit ca a zis ca.mi schimba placa care costa 400 de ron, dar o ia si pe a mea si mie asta nu.mi miroase a bine.ms de raspuns

    • Centrale (#)
     noiembrie 12th, 2018

     Cauta altul, nu ii zici ce crezi tu ca are. daca duce discuția in aceeasi directie, ii spui ca ai mai chemat unul si nu e ok. Recomand unul de la E-On Daca ai pe zona.

   • Marian (#)
    aprilie 17th, 2021

    Salut immergas eolo mini, s-a stins display-ul și nu se mai aprinde de la butonul on/of. Ce ar putea fi

 • Iulian (#)
  noiembrie 13th, 2018

  Ok, ms frumos

 • Ctin (#)
  noiembrie 22nd, 2018

  Displayul centralei immergas e pe culoarea portocalie semn ca i o avarie dar nu apare nici un cod.Care i explicatia?

  • Centrale (#)
   noiembrie 23rd, 2018

   Pot fi mai multe. Scoateți alimentarea si reporniti. Centralele mai fac asa când raman fara presiune, nu mai pot trage apa, fără gaz sau fără alimentare electrica.

 • cosmulescu (#)
  decembrie 7th, 2018

  salut am si eu o centrală imergaz si cînd porneste caloriferele face un zgomot ca de aer în instalație ce poate sa aiba

 • Bebu (#)
  decembrie 9th, 2018

  Salut.Am un Immergas Mini 24 merge apa caldă dar nu porneşte pe calorifere.
  Mulțumesc!

  • Centrale (#)
   decembrie 9th, 2018

   prima intrebare e daca e mutată pe căldura, daca este, pune mana pe țevile tur de la calorifere. fa o aerisire.

 • Gianina Decor (#)
  decembrie 17th, 2018

  Buna ziua.
  Am o centrala Immergas victrix si imi da eroare 43.
  Nu gasesc nicaieri aceasta eroare.
  Ce inseamna?
  Multumesc

  • Mihai (#)
   ianuarie 10th, 2019

   Eroare43- Blocare din cauza pierderii
   semnalului de flacără
   Are loc dacă apare de mai multe ori consecutiv, în intervalul de timp
   prestabilit, eroarea „Pierderea semnalului de flacără (38)”.
   Apăsaţi tasta Reset; înainte de a
   porni central efectuează un ciclu
   de post-ventilaţie.

 • Cezar cezar (#)
  decembrie 25th, 2018

  Salutare. Am o rugăminte dacă mă poate ajuta cineva, cum scad presiunea din centrala sub 3…menționez că a crescut peste 3 și a dat apa afara pe sus. Am o centrala immergas eolo star și sincer m am speriat când am văzut că sărit apa de sus…. Multumesc

  • Centrale (#)
   decembrie 29th, 2018

   presiunea o scazi prim calorifere. deschizi aerisitorul

 • Petrea Sorin (#)
  decembrie 25th, 2018

  Salutare, îmi apare eroarea 01 (licare) , ii dau reset porneste dupa care iar se oprește si licare… indiferent ce ii fac , face același lucru…

  Soluții… sau pe cineva care ma poate ajuta

  Mentione ca am fost plecat cateva zile si nu cred ca a mai pornit fiind setata pe 18 grade

  • Centrale (#)
   decembrie 29th, 2018

   Blocare datorata nepornirii. La fiecare solicitare de încalzire ambient sau producere de apa calda centrala porneste automat. Daca nu se produce în termen de 10 secunde pornirea arzatorului, centrala intra în “blocare pornire” (cod 01). Pentru a elimina “blocarea pornirii” este necesar sa apasați butonul Reset (1). La prima pornire sau
   dupa inactivitate prelungita a aparatului poate fi necesara intervenția pentru eliminarea “blocarii
   pornire”. Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat

  • Dan Teodorescu (#)
   aprilie 6th, 2019

   Salut. Cum ai rezolvat problema? Am și eu aceiași eroare.

 • GHITA (#)
  ianuarie 9th, 2019

  Am nevoie de cartea tehnica imergaz

  • Pop (#)
   ianuarie 9th, 2019

   Buna…de ce scade temperatura ce e resetata (50 grade) la 35 grade…

   • Centrale (#)
    ianuarie 10th, 2019

    Temperatura apei sau in calorifere? Scade in sensul ca ramane setată pe 35 sau scade si apoi când merge centrala mai creste?

 • Centrale (#)
  ianuarie 10th, 2019

  Incearca pe site-ul producătorului.

 • Catalina (#)
  ianuarie 10th, 2019

  Buna! Faceam dus si dintr-o data s-a oprit apa calda si centrala a aratat eroarea 11 si palpaia becul portocaliu. Am inchis-o, am deschis-o, la fel. Am scos-o din priza si am bagat-o din nou si a aparut eroarea 03…nu o gasesc nicaieri. Ce poate fi? Numai 03 apare acum. Nu mai incalzeste apa…

 • Gabrila alexandru (#)
  ianuarie 11th, 2019

  Buna seara am si eu o problemala centrala.am centrala imergas si cand fac baie ba imi vine apa calda ba vine apa rece si asa face mereu ce are si ce trebuie sa fac

  • Vescan Alina (#)
   mai 29th, 2020

   Bună, cum ai rezolvat problema?

  • Cocan Nelu (#)
   ianuarie 7th, 2021

   Cum ai rezolvat problema?.. Același lucru se întâmplă și mie.. Mulțumesc!

 • Demeter Ferenc (#)
  ianuarie 17th, 2019

  Buna seara. Am un Immergas Victrix 75, apare eroare B40. În carte nu gasesc acest cod. Ma puteti ajuta?

 • Carpen (#)
  februarie 10th, 2019

  Buna dimineata am centrala imergas j imi apare eroare e

 • Ana (#)
  martie 1st, 2019

  Bună ziua, am asa o întrebare cazanul mi-a arătat E10 apoi i-am ridicat presiunea pina la 1,5. cind e pornită căldură se ridică pina la 1,8 e bine sau e prea mult ?

  • tapovet mihaela (#)
   martie 2nd, 2019

   buna ziua,am si eu o centrala vicrix immergas si imi apare eroare e96,am verificat in manual,dar au fost 3 instalatori sa o repare si nici unul nu a reusit sa o faca sa mearga mai mult de o zi.Aveti asa probleme?

 • Stoia Maria Florina (#)
  martie 11th, 2019

  Buna!am centrala Immergas Victrix si imi da E 45 cand pornesc apa calda…apa se incalzeste dar nu tine mult si vine rece

  • Razvan (#)
   aprilie 28th, 2019

   Ați reușit să rezolvați problema? Îmi puteți spune va rog care a fost soluția? Multumesc

  • Larisa Tecsila (#)
   septembrie 22nd, 2019

   Buna! Ați rezolvat problema aici? Dacă da, care a fost motivul?

  • Bogdan Alex (#)
   octombrie 8th, 2019

   salut , si eu am aceiasi problema cu eroarea 45 … cum ai rezolvat-o ?! merci frumos !

  • Centrale (#)
   octombrie 8th, 2019

   0E45 Flue NTC probe in
   short circuit „e board detects a short circuit on the ‘ue NTC probe.

   • Constantin Vasile (#)
    martie 6th, 2021

    Mai concret, ce sa inteleg, e vb de un senzor? Sau e necesara curatirea chimica a centralei asa cum mi s-a indicat de service-manul de la Black Sea? (FURNIZORUL CENTRALEI ).Lucrare care nu face obiectul garantiei.
    Cetrala a fost instalata de cca 15 luni si mi-a aparut acest cod 45.
    Ce e drept, nu am filtru de magnetita instalat.

  • Mihaila Stefan (#)
   iunie 7th, 2020

   Buna seara, ați rezolvat problema cu E45 ? Îmi puteți spune cum ? Am și eu aceeași problema. Mulțumesc !

  • Militaru gabriel (#)
   iulie 10th, 2020

   Aceași problema o am si eu daca ati rezolvat o imi puteti spune ce a avut

   • Stefan (#)
    iulie 10th, 2020

    Buna ziua, am curățat vana cu trei căi, după care am instalat un filtru antimagnetită. Vana era înfundată cu magnetită din calorifere. Eroare 45, înseamnă creșterea rapidă a temperaturii pe tur.

    • Florin (#)
     noiembrie 28th, 2020

     Salut !
     Ce inseamna vana cu 3 cai? cum ai curatat ?

     • Stefan (#)
      noiembrie 28th, 2020

      Salut, am vb cu o firmă.

 • Andriana Nicolenco (#)
  august 16th, 2019

  Salut!
  Referitor la centrala Immergas eolo star, da eroare 01, am dat reset, dupa care a mers vreo 10 secunde si din nou eroarea 01. Asa face toata seara. Presiunea apei e de 1,5 bar. Ce e de facut? Care poate fi problema? Cum de reparat? Multumesc anticipat.

  • Centrale (#)
   octombrie 8th, 2019

   Pare a fi presiune slaba de gaze, nu ia alimentarea. Acele 10 secunde le ia din inertie, apoi cand aprinde flacara, depisteaza lipsa de alimentare cu gaze si intra iar in avarie.

  • Hawaii Hawaii (#)
   mai 21st, 2020

   Salut! Cum dai reset? Cat timp ții apăsat butonul de reset?
   Am victrix tera 28. Dacă țin puțin apare un punctulet pe ecran. Dacă țin mult pornește încălzirea și pâlpâie umbrelă și om de zăpadă în coltul ecranului. Apoi cum închid operațiunea? Mulțumesc

 • Apostol (#)
  octombrie 4th, 2019

  Buna
  Am dat centrala pe iarna si dupa ce am facut asta s a declansat si a inceput sa incalzeasca caloriferele desi termostatul era la o temp inalta si in casa era cald. Nu s a mai intampla asta Inainte se declansa cand se racea in casa Ma poate ajunga cineva cu un raspuns Multumesc

  • Centrale (#)
   octombrie 8th, 2019

   Salut, cat timp a continuat asa? E posibil ca centrala ta sa aiba un sistem de pregatire. Astfel, la pornirea modului de iarna, ea sa faca un scurt program. Apoi sa asculte de termostatul ambiental.

   Sau, efectiv ai pierdut conexiunea cu ambientalul iar centrala a plecat pe clasic (gradele apei). Reseteaza ambientalul si vezi daca se reface conexiunea.

 • Mariana (#)
  octombrie 8th, 2019

  Bună seara! Tocmai ni s-a montat o centrală Immergas victrix și totul părea normal. Însă imediat ce soțul meu a apăsat INFO s-a dus naibii tot. Tot apare e,apoi 16. Am dat reset de mai multe ori, am și scos-o din priză…totul în zadar. Precizez că presiunea e ok. Ce e de făcut? Cum e posibil ca simpla apăsare a butonului care trebuie să ofere informații să detecteze bunul mers al centralei?

  • Mariana (#)
   octombrie 8th, 2019

   Menționez că nu-mi dă nici apă caldă,nici căldură în calorifere.

  • Centrale (#)
   octombrie 8th, 2019

   verificați dacă va regăsiti in eroarea 0A16 din poza de mai sus. Dacă nu, abia e montată…vad o anomalie la montaj.

 • Centrale (#)
  octombrie 8th, 2019

  Observ un montaj defectuos. Dacă apa e rece la robinet, flacăra porneste? Bănuiesc că nu, din moment ce e pe avarie. E greu de spus ce are, dacă avea câteva zile de funcționare, era mai usor. Asa, nu pot sa ma gandesc la probleme de centrala ci mai degrabă la manoperă

  • Constantin Mariana (#)
   octombrie 24th, 2019

   Offff!!! Inginerii din ziua de azi!! Nu vreau să generalizez,dar inginerul care a venit ne-a zis că s-a dus placa. Doar pt ca a măsurat tensiunea prizei. A doua zi am făcut toată instalația electrică,din nou. Cu împământare, ce-i drept,casa nu avea. Toate astea ca să ne spună că nu e placa,ci ventilatorul. În situația în care codul de eroare indica ventilatorul. În fine…a schimbat ventilatorul și acum merge. Dar face un zgomot…
   Pâraie și se aude destul de tare flacăra. Oare am dreptul să cer montarea unei centrale noi? Ținând cont că încă nu avem avizul de funcționare de la inginer și nu am achitat în totalitate instalarea și materialele. E normal să scoată un zgomot oarecum deranjant când funcționează? Că primele minute, înainte de a se defecta,era foarte silențioasă. Să fi fost pt că era problema cu ventilatorul? Mulțumesc! O zi bună să aveți!

   • Centrale (#)
    octombrie 24th, 2019

    Dacă aveți garanție, executați garanția si faceti plângere asupra montajului. Garanția se executa in baza procesului verbal de punere în funcțiune. O plângere ANPC ar trebui sa rezolve problema, cu înlocuire.

    • Constantin Mariana (#)
     octombrie 24th, 2019

     Vă mulțumesc!

 • Dragusin Adrian (#)
  octombrie 30th, 2019

  Salut am un immergas si imi apare codul 10 ,o alimentez cu apa pana la 1_1,2 imi trece de presiunea 3 imi elimina apa dar problema este cand caloriferele se racesc imi intra din nou pe avarie cu codul 10

 • Florin (#)
  noiembrie 2nd, 2019

  Buna ziua Am o centrala îmmergaz pe 24 ,si am observat ceva
  Functioneaza bine nimic de zis ,insa ,intr o dupa amiaza ,seara chiar ,avand de lucru dupa casa am observat ca ea pornea cate un minut doua la interval de 5 zece minute . Este normal?
  Termostatul de ambianta era setat la 22,5 grade si la un moment dat aveam in casa 24 de grade.
  Locuiesc la casa si nu am mai avut pana acum centrala ,si nu cunosc modul de lucru al unei centrale.

  • Nicolae Fildiroiu (#)
   noiembrie 18th, 2019

   Nu ai legat bine termostatul…

 • Marian (#)
  noiembrie 6th, 2019

  Salut am o problema cu centrala prima data a curs apa doar cand pornea pe caldura iar apoi îmi tot scade presiunea dar nu pierde pe nicaieri. Multumesc.

 • Nicolae Fildiroiu (#)
  noiembrie 18th, 2019

  Ce temperatura sa aibe agentul termic la iesire…adica cat reglez temperatura pe iesire? Am o centrala 24 normala la 75mp multumesc de raspuns!

 • Mihai (#)
  noiembrie 19th, 2019

  Buna ziua am eroare 27 ce trebuie sa fac?

 • Andreea (#)
  decembrie 22nd, 2019

  Buna seara, sper sa gasesc pe cineva aici care sa ma ajuta cu o eroare care imi da batai de cap de ceva vreme. E96, am chemat pana acum 3 persoane care au spus diverse chestii, functiona bine cateva zile apoi iar apareau probleme. Multumesc

  • Irena (#)
   ianuarie 22nd, 2020

   Am avut eroarea E96 , am chemat un specialist care a curatat o. Avea reziduuri arse pe cos. Nu prea ma pricep, dar am vazut multa funingine. Centrala Immergas Vitrix.

 • Madalina Lupu (#)
  ianuarie 8th, 2020

  Buna ziua,am o centrală Immergas Victrix și are eroarea E 20 ,după ce ii dau reset apare eroarea E37.Ce poate fi?

  • Gabriel M (#)
   august 27th, 2020

   Salutare! si centrala imi da aceleasi erori. cum ati rezolvat?

 • Marius Raducu (#)
  ianuarie 17th, 2020

  Salut nu înțeleg de ce atunci cînd intru să-mi fac dus după ce se încălzește apa la un interval de 5 minute se răcește apoi se încălzește după aproape 20 de secunde și tot așa care este fenomenul mulțumesc

  • Vescan Alina (#)
   mai 29th, 2020

   Bună, cum ai rezolvat aceasta problema? Și eu am aceeași problema

   • Stefan Mihăilă (#)
    august 27th, 2020

    Curatare vana cu trei cai. Se aduna magnetită din calorifere.

  • Stefan Mihăilă (#)
   august 27th, 2020

   Curatare vana cu trei cai. Se aduna magnetită din calorifere.

 • Herman Ioan (#)
  ianuarie 23rd, 2020

  Buna seara. Am o problema cu apa calda. Vine pentru cateva secunde dupa care vine aoa rece si tot asa. Care sa fie problema?

 • Valentin M. (#)
  februarie 12th, 2020

  Daca ma puteti ajuta va rog imergas 25 eolo .ma lasa fara apa calda in dus apou porneste.eroare 02 apoi 11. Ce sa ii fac? Termoststul de supra incalzire ? Presosttatul am schimbat 2. Unde este pus termostatul in centrala ?

  • Marius Raducu (#)
   mai 30th, 2020

   Nu am rezolvat nimic mulți mi-au spus că poate fi din placă sau senzori centralei

 • Victor Stancovici (#)
  octombrie 14th, 2020

  Bună ziua ! Am și eu o întrebare dacă mă poate ajuta cineva . Pornesc ambientul se aude că dă comanda ( țăcănitul acela ) și în următoarea secundă o ia . Nu se încălzesc caloriferele , nu am nici o eroare , pe RESET funcționează ok . Mulțumesc !

 • Emanuel (#)
  noiembrie 21st, 2020

  Mesajul e N0 stie cineva la ce se refera?

 • Diana (#)
  decembrie 11th, 2020

  Buna ziua,

  Am o problema cu o centrala immergas, problema aparuta azi dimineata, cand am avut o pana de curent si a sarit siguranta la panoul din ap. Am ridicat siguranta, iar cand verific centrala imi apare pe ecran un cod Sr si butonul de reset. Apas reset, centrala porneste, merge apa calda, incalzirea, doar ca ventilatorul ( cred ca asta este) nu se mai opreste. Nici macar cand inchid centrala din buton nu se opreste. Doar daca este scoasa din priza, se opreste.
  Stie cineva ce poate fi?

  • Mel (#)
   iunie 9th, 2021

   Am aceiasi problema… Cum ai rezolvat?

 • Florea Corina (#)
  decembrie 13th, 2020

  Buna seara,am o centrala imergas mini eolo și 3zile ba urca presiunea la 2 ba coboară sub 1,mă poate ajuta cineva cu un sfat?mulțumesc!

 • Cristi (#)
  februarie 15th, 2021

  Salut,

  Eroarea e08 a intalnit o cineva?
  Nu functioneaza resestul.

  Multumesc

 • Marian (#)
  aprilie 17th, 2021

  Salut immergas eolo mini, s-a stins display-ul și nu se mai aprinde de la butonul on/of. Ce ar putea fi. Am verificat tensiunea pana la sigurante-ok

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.